20 اسد 1397, 12:40 کابل
  • افغانستان در هفته ای که گذشت

تغییر در زمان برگزاری انتخابات، تغییر در اعتماد مردم - تاکید رئیس اجرایی دولت افغانستان بر نقش کابل در مذاکرات با طالبان - رد اتهام مدارا کردن با داعش از سوی دولت افغانستان

کامنت