24 اسد 1397, 15:00 کابل

آغاز اجرای طرح خروج و مراجعت اتباع افغانستانی دارای کارت آمایش به افغانستان

تگ

کامنت