آغاز اجرای طرح خروج و مراجعت اتباع افغانستانی دارای کارت آمایش به افغانستان

24 اسد 1397, 15:00 کابل
Comments