-109 حمل -621, 01:04 کابل

واکنش ها به حمله انتحاری بر مرکز آموزشی موعود در غرب کابل پایتخت افغانستان

تگ

کامنت