28 اسد 1397, 18:00 کابل

امروز مصادف است با شهادت امام محمد باقر (ع) باقر العلوم. ما هم به نوبه خود از صمیم قلب به تک تک شما خوبا تسلیت عرض میکنیم. برنامه امروز ما هم با همین حال و هواست امید که خوشتان بیایه.

تگ

کامنت