29 اسد 1397, 12:40 کابل

ادامه سیاست تحریم و فشار آمریکا بر ایران - ادامه تنشها در روابط آمریکا و ترکیه - لغو اجازه دسترسی به اطلاعات محرمانه مقامات سابق آمریکا از سوی دولت ترامپ

کامنت