غزنی؛ تکرار یک درس فاجعه بار - مذاکره هیات طالبان با دولت ازبکستان - هشدار احزاب سیاسی و ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به دولت

27 اسد 1397, 12:40 کابل
Comments