دعوت روسیه از 11 کشور جهان و گروه طالبان برای شرکت در نشست صلح افغانستان در مسکو

-109 حمل -621, 01:04 کابل
Comments