مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مربوط به ارگ ریاست جمهوری افغانستان و اظهارات مقامات

Tags

02 سنبله 1397, 09:00 کابل
Comments