06 اسد 1397, 12:40 کابل

چکیده ای از خطبه های نماز جمعه تهران، قم، اصفهان، تبریز، کابل، مزار شریف و بدخشان

کامنت