12 سنبله 1397, 12:40 کابل

سیاست های ترامپ؛ خطری برای حاکمیت قانون در جهان - اذعان به کم تاثیر بودن تحریم های آمریکا علیه روسیه - تاکید ترامپ بر اعمال تعرفه های جدید بر خودروهای وارداتی از اروپا و واکنش تند مقامات ارشد اتحادیه اروپا

کامنت