16 سنبله 1397, 15:00 کابل

بررسی نتایج احتمالی تغییر فرماندهی امریکا و ناتو در افغانستان، عملکرد این نیروها و تلاش های همزمان روسیه برای تاثیر بر اوضاع افغانستان

تگ

کامنت