بررسی نتایج احتمالی تغییر فرماندهی امریکا و ناتو در افغانستان، عملکرد این نیروها و تلاش های همزمان روسیه برای تاثیر بر اوضاع افغانستان

Tags

16 سنبله 1397, 15:00 کابل
Comments