18 سنبله 1397, 15:00 کابل

تاکید رهبر معظم انقلاب بر افزایش قدرت دفاعی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران

تگ

کامنت