24 سنبله 1397, 12:40 کابل

حمله تروریستی در شرق افغانستان سفر جیمز متیس به کابل و تغییر در استراتژی شکست خورده امریکا در افغانستان - بازنگری در پیمان امنیتی کابل – واشنگتن ؛ درخواست پارلمان افغانستان از دولت - برکناری فرماندهان ارشد امنیتی پایتخت افغانستان - حمایت همه جانبه جمهوری اسلامی ایران از دولت افغانستان در مبارزه با تروریست ها

کامنت