13 سنبله 1397, 12:40 کابل

برکناری «فالح الفیاض» از ریاست حشد الشعبی و مشاوریت امنیت ملی عراق - گمانه زنی ها درباره احتمال حمله موشکی آمریکا و متحدانش علیه سوریه - برگزار تظاهرات بازگشت برای بیست و سومین هفته متوالی - واکنش فلسطینی ها به قطع کامل کمکهای آمریکا به آنروا

کامنت