31 سنبله 1397, 12:40 کابل

سفر اشرف غنی به هند - سفر وزیر امور خارجه پاکستان به کابل - سایه اختلافات بر سرنوشت انتخابات افغانستان - بازبینی پیمان امنیتی کابل – واشنگتن و تقابل ارگ و پارلمان

کامنت