07 میزان 1397, 12:40 کابل

اجلاس سازمان ملل؛ فرصتی که بایدغنیمت دانست - بحث و جدلها در مورد انتخابات پارلمانی افغانستان - نخستین نشست دبیران و مشاوران امنیت ملی کشورهای منطقه

کامنت