مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مهم مربوط به ارگ ریاست جمهوری افغانستان و اظهارات مقامات

تگ

11 عقرب 1397, 10:00 کابل
کامنت