مرور و بررسی اخبار و رویدادهای مربوط به ارگ ریاست جمهوری افغانستان و اظهارات مقامات

تگ

18 عقرب 1397, 10:00 کابل
کامنت