17 جدی 1397, 14:06 کابل

نگاهی به سفر دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین به تهران؛ تحلیلی بر سیاست اتحادیه اروپا در قبال برجام و بررسی موضوع امنیت در خلیج فارس ازموضوعات این برنامه است

تگ

کامنت