22 جدی 1397, 12:13 کابل

بررسی نتایج جلسه مشترک کمیته آب میان ایران و افغانستان و گفت و گو با جبار وطن فدا مسئول رودخانه های مرزی ایران. افزایش سرمایه گذاری خارجی در افغانستان. گفت و گو با محمود افخمی رشیدی سرکنسول ایران در هرات، بررسی خطوط هوایی افغانستان و گفت وگو با عبدالواحد احمد یار کارشناس امور هوا نوردی.

تگ

کامنت