22 جدی 1397, 19:22 کابل

ادامه واکنش تند وزارت داخله افغانستان به شبکه های جرمی در این کشور و گفت و گو با روح الله حقجو کارشناس سیاسی. ممانعت رئیس جمهور آمریکا از گزارش سازمان جهانی سیگار در مورد افغانستان و گفت و گو با سیف الدین سیحون کارشناس اقتصادی. وضعیت محیط زیست در افغانستان و گفت و گو با داریوش عزیز کارشناس محیط زیست.

تگ

کامنت