27 جدی 1397, 16:58 کابل

بررسی تلفات گسترده طالبان در صحنه نبرد و هشدارها به قطع مذاکرات صلح و گفت و گو با کارشناسان افغان. تاکید بر اهمیت بندر چابهار. وضعیت امنیتی نیروی های نظامی افغانستان در گفت و گو با سید احمد موسوی مبلغ.

تگ

کامنت