29 جدی 1397, 13:19 کابل

ه نام خدا و با عرض سلام بر شما عزیزان شنونده؛ برنامه نگاه هفته را تقدیم حضورتان می کنیم. دراین برنامه به تحلیل و بررسی گزیده ای از مهمترین رویدادهای ایران می پردازیم.

نگاهی به سفر ظریف وزیر امور خارجه ایران به عراق؛دیدار سردار سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران از باکو و نگاهی به ظرفیت های علمی ایران درعرصه هوا فضا از موضوعات این برنامه است . شما را به شنیدن این برنامه دعوت می کنیم.                                          

تگ

کامنت