30 جدی 1397, 16:01 کابل

آخرین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان و گفت و گو با کارشناسان سیاسی. حمله انتحاری به والی لوگر. دیدار فرمانده محلی نظامیان آمریکا در افغانستان با والی ننگرهار. افتتاح چندین پروژه اقتصادی در هرات.

تگ

کامنت