30 جدی 1397, 09:20 کابل

از یک شنبه این هفته، سلسله مباحثی را شروع کردیم با خانم داکتر فاطمه ابریشمی، متخصص هماتولوژی یا خون شناسی، در ارتباط با شناخت خون و بیماریهایی که در این حوزه وجود دارد. در اولین برنامه به صورت اجمال به معرفی خون پرداخته شده و در ادامه، کارشناس برنامه در باره کم خونی صحبت میکند. با توجه به اهمیت و گستردگی بحث، قرار است که یکشنبه هر هفته در خدمت خانم دکتر ابریشمی باشیم و مباحث مربوط به حوزه هماتولوژی (خون شناسی) را پیگیری نمائیم. علاقه مندان به این مباحث، یکشنبه ها منتظر ما باشند.

تگ

کامنت