01 دلو 1397, 09:20 کابل

در برنامه امروز، خانم ملیحه سادات کاظمی، کارشناس مامایی (قابله) در مورد اهمیت و فواید تغذیه با شیر مادر صحبت میکند. مشکلات شایع شیردهی نیز به صورت اجمال مورد بررسی قرار گرفته است.

تگ

کامنت