12 دلو 1397, 15:00 کابل

اظهارات محمد اشرف غنی در رابطه با گفت و گوها و مذاکرات صلح افغانستان و نگرانی ها و امیدواری ها در این زمینه

تگ

کامنت