09 حوت 1397, 12:08 کابل

این برنامه نگاهی دارد به ماهیت رژیم نامشروع صهیونیستی و جنایات بی شماری که این رژیم مرتکب می شود . از طرفی اصطلاحا ساعت شنی عمر نامشروع صهیوینستها نشان می دهد که هر جنایت یک گام آنها را به نیستی نزدیکتر می کند

تگ

کامنت