15 حوت 1397, 09:26 کابل

رژيم صهيونيستي پس از شکست در بستن باب الرحمه در مسجدالاقصي، با تبعید اعضای شورای اوقاف فلسطینی در راستای امحاء کامل هویت اسلامی و عربی این مکان گام جديدي برداشت. رژیم صهیونیسیت بعد از آنکه موفق به بستن باب الرحمه در بخش شرقی مسجد الاقصی نشد، رئیس شورای اوقاف اسلامی قدس را به مدت 40 روز و بقیه اعضاء را بین 4 تا 6 ماه از مسجد الاقصی تبعید کرد

تگ

کامنت