24 حوت 1397, 09:00 کابل

اظهارات اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در مورد شهید عبدالعلی مزاری و در کنفرانس مربوط به زنان، سخنان رولا غنی و سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در کنفرانس حمایت از زنان ژورنالیست و ...

تگ

کامنت