20 ثور 1398, 15:30 کابل

گفت و گوهای صلح بین امریکایی ها و حکومت افغانستان با طالبان و نتایج احتمالی آن

تگ

کامنت