• بررسی مطبوعات چاپ کابل 19 سنبله 1396

" شهدای ملی را در سطح قوم و قبیله محدود نسازید "و" رهروانی که می خواهند مسعود را بدنام کنند"،عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است که در ادامه می خوانید:

روزنامه ی افغانستان در سرمقاله ای تحت عنوان "شهدای ملی را در سطح قوم و قبیله محدود نسازید" چنین نوشته است:

تجیلیل از شهداء یک مسؤلیت ملی است که همه شهروندان بایستی در این رابطه احساس مسؤلیت کرده و دین شان را نسبت به شهداء ادا نمایند. شهداء نیز با توجه به ایده ها و تفکرات و سطح و دامنه مبارزات شان به کل مردم افغانستان مربوط می شود و آنها در راه دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و احیای عزت و شرافت اجتماعی مردم افغانستان مبارزه کردند و در این راه جانهای شان را فدا کردند.

به این دلیل هیچ فرد و یا گروهی حق ندارند، شهدای کشور را مربوط به یک کتله اجتماعی بدانند و از خون شهدا در راستای تأمین منافع سیاسی، قومی، سمتی و جناحی خود استفاده کنند و هیچ فرد و یا گروهی حق ندارد خود را وارث یک یا چند شهید قلمداد کرده و به تفکیک ملیتی شهدای کشور بپردازند. رنگ و بوی قومی دادن به شهدای کشور در واقع خیانت به آرمان ها و اهداف والا و بلندی است که این شهداء در سطح ملی آنها را دنبال کرده و برای تحقق آن تا مرز شهادت به پیش رفته اند. 

نویسنده می افزاید:

تجلیل از شهدای کشور از یکسو تجلیل از افتخار و غرور و عزت مردم افغانستان است که در ادوار مختلف علیه تجاوزگران خارجی و مزدوران داخلی شان جنگیده اند و از سوی دیگر توجه به مظلومیت، ستم ها، تبعیض ها و جنایت های بی شماری است که بر مردم ما روا داشته شده است.

فاز جدید سیاسی که در کشور به وجود آمده محصول مبارزات دادخواهانه شهدای گرانقدر و مظلومی است که از همه چیز خود گذشتند و به پای آرمان های بلند خود تا آخر ایستادند. بنابراین رسالت ما به عنوان وارثین شهداء این نیست که شهدای ملی را در محدوده گروه ها، کتله ها، ولایت ها و ولسوالی های کشور محدود کرده و شعاع وجودی و تأثیرگذاری آنها را تا مرز یک روستا تعریف نماییم.

 افتخارات شهدا مربوط همه مردم افغانستان است و مسؤلیت پاسداری از آرمان های شهداء نیز به عهده ای همه مردم است. اینجا دیگر مرزهای قومی، گروهی، مذهبی و سمتی نادیده گرفته می شود و قلمرو فراخ ملی که همه شهروندان را شامل شود، مهم و برجسته جلوه گر می شود و این نکته را مهم می سازد که از آرمان ها و اهداف شهداء باید در سطح ملی و باشکوه تمام از سوی همه شهروندان تجلیل شود

و "رهروانی که می خواهند مسعود را بدنام کنند" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی آرمان ملی است که در آن چنین آمده است:

یاد بود از شانزدهمین سالروز شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور با جنبه‌های مثبت و عالی آن به پایان رسید. این در حالیست که حاشیه‌های این مراسم برای مردم و شهروندان کابل آزار دهنده بود و حتا خون آدم‌های بیگناه را ریخت.

شرکت گسترده مردم در مراسم اصلی که در تالار لویه جرگه برگزار شده بود بیانگر این حقیقت است که مردم از اقشار مختلف واقوام گوناگون در این روز برای ارج گزاری وقدردانی از شهدای کشور و به ویژه قهرمان ملی شهیداحمد شاه مسعود در کنار هم بودند.اما با تأسف که برخی از هواداران قهرمان ملی، با برپایی قطارهای وسایط که در آن عکس‌های قهرمان ملی مزین شده بود، در مناطق مختلف شهر کابل و شهرهای دیگر به تردد پرداختند که در بسیاری موارد، نظم زنده گی و ترافیک جاده ها را مختل کرده که حتا در رویدادی کودکان را زیر گرفتند و آنها را روانه شفاخانه کردند.

آرمان ملی می افزاید : این کار هواداران قهرمان ملی در شهر کابل موجب نارضایتی بسیار مردم گردیده و سبب‌ می شود که در آینده شهروندان نسبت به ارج گزاری از چنین مواردی بی تفاوت باشند.واضح است برخی ها با این گونه افراط گرایی های وحشتناک که در شهر گشت زدند و با شلیک‌های هوایی و حمل سلاح‌های مختلف غیر قانونی، مردم را هراسان و آنها را نسبت به ارزش‌های جهاد و 

مقاومت بدبین می سازند.این در حالیست که پیش از این بنیاد شهید احمد شاه مسعود قهرمان ملی کشور از هواداران قهرمان ملی خواسته بود که سعی کنند حضور نمایشی شان برای گرامیداشت از روز هجدهم سنبله با نظم وآرامش همراه باشد تا نشان‌بدهند مردم افغانستان در کنار مبارزه و نبرد برای آزادی و استقلال کشور شان، مردم با فرهنگ و مدنی نیز هستند.

19 سنبله 1396, 17:13 کابل
Comments