• بررسی مطبوعات چاپ کابل 21 سنبله 1396

"​​​​​​​یازدهم سپتامبر و تعریف جدید از تروریزم "،"صلح میان پاکستان و افغانستان"و"انتظارها و دستاوردهای سفر اخیر رییس جمهور"،عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است که در ادامه می خوانید:

یازدهم سپتامبر و تعریف جدید از تروریزم عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان است که در آن چنین آمده است :

یازدهم سپتامبر یادآور یکی از تلخ ترین حادثه تروریستی در جهان است. این حادثه هم از منظر تلفات و خساراتی که به بار آورد و هم به لحاظ موقعیت و جغرافیای حادثه، شگفت آور و حیرت انگیز بود و طبیعتا پرسش های زیادی را در ذهن مردم جهان خلق کرد که بسیاری از آن پرسش ها تاهنوز بدون جواب مانده است.

نویسنده می افزاید :

واضح است که روند ورود مجدد طالبان در افغانستان با اغماض و سکوت آمریکا و به تبع اعضای ناتو همراه بود. با آن که این مطلب بارها از سوی رسانه های داخلی افغانستان بازتاب داده و نسبت به عواقب و پیامدهای خطرناک این سیاست هشدار داده شد، اما متأسفانه برخی حلقات داخلی در موافقت برخی مقامات کشورهای خارجی، نسبت به این روند بی تفاوتی اختیار کردند.

درماندگی کشورهای عضو ناتو و بخصوص آمریکا در مواجهه با شبکه های تروریستی در افغانستان نتیجه و برایند همان غفلت، سکوت و بی توجهی است که از سال های 2004 به بعد نسبت به فعالیت های گروه طالبان در روستاها و مناطق کوهستانی افغانستان صورت گرفت.

و صلح میان پاکستان و افغانستان  عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است :

سال‌هاست که افغانستان مورد تجاوز مستقیم و غیرمستقیمِ پاکستان قرار دارد و این کشور از سال‌های پس از سرنگونی حکومت دکتر نجیب در خطر فرو رفتن در کام پاکستان قرار داشته و همواره جنگِ نیروهای موافقِ پاکستان به نامهای مختلف با دولتهای وقتِ افغانستان ادامه داشته و همین امروز هم این مورد وجود دارد و قربانی‌های باارزش و بی‌شماری را از مردم افغانستان گرفته است.

ماندگار می افزاید :

باید هر دو طرف به این واقعیت تن بدهند که  خیر و منفعتِ هر دو کشور در برقراری صلحی‌ست که گلیمِ طالبان و تروریستان را در هر دو سوی مرز برچیند و نه افغانستان را در کامِ پاکستان فرو بَرَد و نه پاکستان را در خطرِ تجزیه و یا تحقیر از سوی افغانستان قرار دهد.

و به سراغ روزنامه ی انیس می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان انتظارها و دستاوردهای سفر اخیر رییس جمهور  چنین نوشته است :

نخستین اجلاس سران سازمان همکاری اسلامی در زمینة ساینس و تکنالوژی اخیراً در شهر آستانه پایتخت قزاقستان تدویر یافت، محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان که در رأس یک هیئت بلند پایه دراین نشست اشتراک و حضور داشت، درحاشیه این نشست با نور سلطان نظر بایف رئیس جمهوری قزاقستان دیدار کرد و در صحبت با رئیس جمهوری قزاقستان یاد آور شد که افغانستان با قزاقستان روابط دیرینه دارد و این روابط همچنان گسترش خواهد یافت. در این دیدار هر دو جانب درخصوص توسعه همکاری های ترانزیتی افغانستان و قزاقستان بحث و تبادل نظر نمودند.

در پایان انیس می افزاید :

 آنچه که دراین دیدار و این سفر قابل توجه و تأمل است موضوع تجارت و ترانزیت به ویژه تأکید طرفین روی احداث خط آهن می باشد که از ازبکستان به قزاقستان و چین امتداد می یابد و کارهای همه جانبه در این راستا صورت می گیرد.

این اقدام و این تلاش می تواند گسترش تجارت و ترانزیت را میان افغانستان، کشورهای آسیای میانه و کشور چین افزایش بخشد.

 

21 سنبله 1396, 18:37 کابل
Comments