• نحوه آشنایی
    نحوه آشنایی

مستند انعکاس جسم ها مجموعه 20 قسمتی کوتاه است که به روایت اربعین از زوایای گوناگون می پردازد.

 

 

 

- زائری از استرالیا:

داستان هایی شنیده بودم، به خودم گفتم باید یک بار هم که شده به اینجا بیایم. یک بار نیز رؤیایی در این باره دیدم و بعد از آن در خواب به خود گفتم باید بروم.بیدار شدم و مستقیماً به اینجا امدم.

- زائری از استرالیا:

چند سال پیش در اربعین تعدادی از افراد خانواده ما به اینجا آمده بودند و آنها از آن بعد دائماً درباره آن حرف می زنند.

- زائری از آرژانتین:

اولین باری است که می آیم و نیز اولین باری است که اربعین را درک می کنم. از بچگی با آن آشنا شدم، زیرا در یک خانواده شیعه متولد شدم.در مورد اربعین و عاشورا اطلاعاتی داشتم، همچنین در مود آن بسیار شنیده و خوانده بودم. ولی هرگز توفیق و تجربه مسافرت به خاورمیانه را نداشتم.

- زائری از تانزانیا:

باری اولی که به اینجا آمدم الحمدالله، افراد کمی بودند اما خدا را شکر کردیم و از مردم عراقی هم بابت تدارک آسایش و راحتی برای ما در این مکان تشکر کردیم. دیدیم که آنها همه چیز خود را به نام امام حسین(ع9 به دیگران می دهند و این مردم را تشویق کرد تا به اینجا بیایند.

- زائری از استرالیا:

از میان کتاب های بسیار و مطالب دینی و همچنین عشق به امام حسین(ع) نسبت به این مسأله آگاه شدم و نیز مرا ترغیب کردند که به اینجا بیایم. شنیدم دوستان من نیز به اینجا می آیند. زمانی که در استرالیا بودم، شبکه شیعی را هم در تلویزیون دیدم و این یک حس الهام بخش برای حضور من در اینجا بود.

- زائری از استرالیا:

یکی از افراد خانواده ام با من در این باره صحبت کرد و من تحقیقات خودم را انجام دادم. همین طور چیزهای زیادی در این باره شنیدم که سبب شد بیشتر از قبل دوست داشته باشم که بیایم.

- زائری از ترکیه:

استادی داشتیم که به ایران آمد، استاد ما پس از بازگشت به ترکیه این راه را به ما معرفی کرد. راهی حسینی و راهی زیبا که مورد پسند و راهی حقیقی است.

- زائری از شیلی:

بسیار خوب است در کشورهای ما که مردم کاملا به این مطالب ناآشنا هستند، آن را تبلیغ و ترویج کنیم.

- زائری از استرالیا:

طی سه سال گذشته من را تشویق کردند که به اینجا بیایم و من مقاومت می کردم و ای کاش این کار را نکرده بودم، فوق العاده است

21 عقرب 1396, 17:15 کابل
Comments