• بررسی مطبوعات چاپ کابل 22 عقرب 1396

"جنگ در برابر هراس افگنی مکلفیت جهانی است" و " دولت و روند مبارزه با فساد و بی عدالتی " ،مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

روزنامه ی انیس در سرمقاله ای تحت عنوان جنگ در برابر هراس افگنی مکلفیت جهانی است چنین نوشته است : 

وزیران دفاع کشور های عضو ناتو در نشست هفته گذشته تعهد سپردند که به حمایت خویش از نیروی های امنیتی و دفاعی افغانستان ادامه میدهند، اما پایگاه های طالبان در پاکستان را چالش بزرگی برسرراه تلاش‌ها برای برقراری صلح و ثبات در افغانستان دانسته و برافزایش فشار براسلام آباد تأکید ورزیدند وجنگ در برابر هراس افگنی را نیز مکلفیت جهانی دانستند. 

انیس می افزاید :

حمایت کشور های عضو ناتو از نیروهای دفاعی و امنیتی افغانستان، همچنان افزایش فشار برپاکستان یکی از مطالبات افغانستان در این همه سال ها بوده است که همواره سران این کشور یگانه دلیل به درازا کشیدن جنگ در افغانستان را مداخله آشکار و پنهان پاکستان دانسته و تأکید نموده اند که گروه های تروریستی از آن سوی خط فرضی دیورند حمایت مالی و لوژستیکی می شوند و برای تطبیق اهداف باداران شان به افغانستان حمله می کنند.

و دولت و روند مبارزه با فساد و بی عدالتی عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

در حال حاضر مردم افغانستان با مشکلات و دشواری های زیادی دست و پنجه نرم می کنند  و این مشکلات اغلب از بی عدالتی و عدم حاکمیت قانون در جامعه نشأت می گیرد. اکنون در بخشی از مناطق کشور طالبان حاکمیت دارد و بخش های دیگر آن از سوی زورمندان محلی اداره می شود. در بسیاری از ولایت ها و ولسوالی ها ادارات محلی چنان ضعیف و در عین حال فاسد اند که مردم ترجیح می دهند، دعواهای شان را در نزد طالبان فیصله کنند. بحث قانون و عدالت تنها در پایتخت و چند ولایت بزرگ آن هم در حد شعار مطرح می شوند؛ اما در بسیاری از ولایت ها و ولسوالی ها این دو اصل هرگز مورد توجه قرار نگرفته است.

نویسنده می افزاید :

در هم ریختگی و از هم گسیختگی نظام اجتماعی و فاصله گرفتن مردم از دولت و بی اعتمادی آنان نسبت به نهادهای دولتی، نشانه این است که مردم در سایه نظام سیاسی، احساس امنیت نمی کنند. احساس تبعیض و بی عدالتی در جامعه سبب دلسردی شهروندان و نارضایتی عمومی از دولت گردیده و به فرایند مشارکت و همکاری مردم و دولت لطمه زده است.  

حکومت افغانستان در قبال جامعه جهانی تعهد سپرده است که عدالت را تأمین و با فساد مبارزه می کند. تأمین عدالت گرچند راه بسیار طولانی در پیش دارد؛ اما پیمودن این راه طولانی با برداشتن گام اول آغاز می شود. امیدواریم که حکومت وحدت ملی با اراده جدی برای تأمین عدالت و حاکمیت قانون تلاش کند و با تمام اشکال فساد مبارزه نماید. 

استقلال نهادهای عدلی و قضایی، پاکسازی این نهادها از عناصر مفسد و قانون ستیز یکی از راههایی است که می تواند شهروندان را در دسترسی به عدالت کمک کند. به شرطی که اراده جدی پشت سر این گفته ها و شعارها شکل بگیرد

22 عقرب 1396, 10:12 کابل
کامنت