16 حوت 1396, 15:47 کابل
  • مراعات حق پروردگار و تقوا
    مراعات حق پروردگار و تقوا

در ادامه به فراز دیگری از درس اخلاق آیت الله خامنه ای گوش می دهیم.

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم

الحمدلله رب العالمین

از پیامبر نقل شده است که: احفظ الله یحفظک

احفظ الله یعنی خدای متعال را مراعات کن، متقابلا خدای متعال شما را هم مراعات  خواهد کرد.

این دایره اش موسع است از بعضی تعبیرات مانند لینصرالله من ینصره، آن فقط در مورد نصرت است و این در مورد همه امور زندگی است که خدای متعال را رعایت کن. رعایت خدای متعال همان تقواست. یعنی هر قدمی که انسان می خواهد بردارد، ملاحظه و  مراقبت کند که پار را کجا می گذارد. این تقواست. مراعات کنیم در کلام، در تصمیم گیری، در معاشرت، در امر دهی و امر بری  مان مراعات کنیم. یک وقت شما یک جا فرمان دهی و یک جا فرمانبری، در هر دو جا باید رعایت کنیم. احفظ الله یحفظکم، واقعاً دیگر از این کوتاه تر و پرمغز تر انسان نمی تواند کلامی پیدا کند که خب کلام نورانی پیغمبر است. این را باید در ذهنمان تابلو کنیم.  نه در کوچه و اتاق کارمان،  فایده ای ندارد. باید  این را در مغزمان تابلو کنیم. احفظ الله یحفظک

احفظ الله تجده امامک، خدای متعال را  مراعات کن تا او را در پیش روی خود بینی، بیابی. وقتی او پیش روی توست از او می طلبی، از او می خواهی، به او تضرع می کنی، دلت را با او روبرو می کنی، از او کمک می گیری، از او میخواهی، به او پناه میبری، به او اظهار  عشق و علاقه میکنی، خودت را و قلبت را به او پیوند میزنی.

 

تگ

کامنت