• بررسی مطبوعات چاپ کابل 23 ثور 1397

"شناسنامه های برقی شوخی بردار نیست" ، "حکایت همچنان باقی است" و " ادامه ی اختلاف های سیاسی" ، سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

روزنامه ی ماندگار در سر مقاله ای تحت عنوان شناسنامه های برقی شوخی بردار نیست چنین نوشته است :

درحالی‌که اعتراض‌های عمومی در برابرِ توزیعِ یک‌جانبۀ شناس‌نامه‌های برقی به‌شدت ادامه دارد، حکومت از گشایشِ عنقریبِ یک مرکز توزیعِ این شناس‌نامه‌ها در کابل خبر می‌دهد.
سخنگوی ادارۀ ثبت احوالِ نفوس چند روز پیش، از تلاش‌ها برای فراگیر ساختنِ روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی و گشایش یک مرکزِ توزیع در یکی از بخش‌های کابل «در روزهای نزدیک» خبر داد.
موضوع شناس‌نامه‌های برقی در روزها و ماه‌های اخیر، یکی از بارزترین نشانه‌های انقطاب در عرصۀ اجتماع و سیاستِ افغانستان و استعداد‌هایِ فروپاشیِ نهفته در آن است؛ استعداد و پتانسیلی که هرگز نمی‌توان نسبت به آن، شوخی و اغماض روا داشت. 

ماندگار می افزاید:

آن‌هایی که امروز خواهانِ توقفِ این روند استند، با شناس‌نامۀ برقی و پیشرفت و توسعه در کشور مشکلی ندارند، بلکه بر غیرقانونی و غیرملی بودنِ این روند اعتراض دارند و از تفرقه و تجزیۀ افغانستان در آتشِ این غایله در هراس اند. آن‌هایی نیز که آقای غنی را از قانونِ توشیح‌شدۀ نخست منصرف ساختند، در واقعیتِ امر مشتاقانِ تفرقه و فروپاشی افغانستان بر اساسِ قوم و تبار هستند. کسانی هم که سخنگو، مأمور و اجیرِ ارگ شده‌اند و از توزیع شناس‌نامه‌ها در وضعیتِ کنونی استقبال می‌کنند، دلبسته‌گی به نان و معاشِ حکومت چنان آنان را از احساسات و مطالباتِ مردم‌شان دور کرده که نمی‌بینند که خراسان‌خواهی و پشتونستان‌خواهی در محورِ مخالفت و موافقت با شناس‌نامه‌های ارگ‌ساخته، افغانستان را به سمتِ تجزیه و فروپاشی سوق داده است.
اصرار بر توزیع شناس‌نامه‌های برقی توسط ارگ با چنین اوصاف، اصرار بر تفرقه و تجزیه و استقبال از اتفاقاتِ ناگواری‌ست که دیر یا زود از این رهگذر رقم خواهند خورد!

و حکایت همچنان باقی است  عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است: 

عدم علاقمندی مردم به انتخابات و بی اعتمادی آنان به این روند مهم ملی نه تنها انتخابات بلکه تمام روندهای سیاسی و دموکراتیک را در کشور با چالش مواجه کرده است. به همین خاطر گمانه زنی ها از هم اکنون در باره تقلب در انتخابات به خصوص این که انتخابات از روی کاپی های تذکره صورت خواهد گرفت، شروع شده است.

نویسنده می افزاید : 

اگرچه افراد مغرض و گروه های دشمن با دولت افغانستان در پخش و نشر چنین شایعات دست اول را دارند. اما نمی توان برخی از نگرانی هایی را که وجود دارد نادیده گرفت. به راستی که در زمان انتخابات در تمام مراکز رای دهی دستگاه های مدرن کارت خوان وجود نخواهد داشت که تکرار رای دهی به وسیله کاپی های تذکره تقلب را ثبت و شناسایی کند. بنابراین این نگرانی وجود دارد که یک فرد بتواند مثل کارت های رای دهی سابق برای چندین بار در  انتخابات شرکت کند و دست به تقلب بزند.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان ادامه ی اختلاف های سیاسی چنین نوشته است:

تغییر معیار ثبت نام ر‌ا‌ی‌دهنده‌‌گان بسیار نگران کننده است. جلسه‌ی کابینه به ریاست محمداشرف غنی فیصله کرده است که در برخی از مناطق مردم می‌توانند صرف با ارائه‌ی کاپی تذکره‌ی خود ثبت نام کنند و در انتخابات پارلمانی رای دهند. آنانی که در مناطق ناامن زند‌ه‌گی می‌کنند، صرف روی کاپی تذکره‌ی‌شان یک برچسب نصب خواهد شد. این امر از آن رو نگران‌کننده است که زمینه را برای تقلب فراهم می‌کند. یک فرد می‌تواند تذکره‌ی خود را چندین کاپی کند و در مراکز مختلف رای بدهد. این امر رای نیابتی را تحقق‌ می‌بخشد. جالب این است که امتیاز نصب نشدن برچسب در تذکره تنها برای مناطقی در نظر گرفته شده که ناامن اند.

در پایان هشت صبح می افزاید : 

مشکل بین رییس جمهور و رییس اجرایی روی آغاز روند توزیع شناس‌نامه‌های الکترونیکی بسیار زیاد است و رییس اجرایی جلسات ارگ را تحریم کرده است.

برچسب خوردن کاپی تذکره‌ی کاغذی مورد قبول رییس اجرایی و جناح او قرار نخواهد گرفت و این امر، سرآغاز کشمکش تازه‌ی سیاسی خواهد شد.

از آغاز باید روی این امر بحث جدی می‌شد و یک روش منطقی برای ثبت نام مردم مناطقی که به محلات زیر کنترول طالبان رفت و آمد دارند، مد نظر قرار می‌گرفت، اما به نظر می‌رسد که جناح‌های تشکیل‌دهند‌ه‌ی حکومت وحدت ملی در سال آخر کار این حکومت، هیچ پروای ملاحظات سیاسی همدیگر و سخنان منتقدان را ندارند و هر جناح می‌خواهد در صحنه‌ی سیاسی حضور قدرتمند داشته باشد.

 

23 ثور 1397, 13:02 کابل
Comments