20 جوزا 1397, 16:07 کابل
  • بررسی مطبوعات چاپ کابل 20جوزا 1397

"کلاف سردرگم صلح در افغانستان" ، "گسست و جناح بازی" و "از آتش بس استقبال می کنیم" ، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

کلاف سردرگم صلح در افغانستان عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

صلح در افغانستان با ابهام ها و پیچیدگی های زیادی روبرو می باشد.

مشکل صلح، مردم افغانستان نیستند، زیرا این مردم برای رسیدن به صلح فداکاری ها و قربانی های زیادی را قبول کرده و در راه صلح از بسیاری ارزش های خود چشم پوشیده اند و نسبت به بسیاری از مسایل، گذشت و مدارا پیشه کرده اند.

نویسنده می افزاید:

 مسأله صلح در افغانستان فراکشوری است. سررشته های صلح در افغانستان با سیاست های منطقه ای و بین المللی گره خورده است و همین مسأله چشم انداز صلح در افغانستان را مبهم ساخته و با پیچدگی های گسترده مواجه کرده است. 

 

و گسست و جناح بازی عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است:

برکناری وزیر انرژی و آب نشان داد که حکومت وحدت ملی حتا در سال چهارم کارش، دچار گسست و جناح‌بازی است. وزیر برکنار شده‌ی انرژی، پیش از این که حکم رسمی برکناری‌اش را دریافت کند، در هیچ محفل حکومتی اجازه‌ی اشتراک نداشت، در جلسات کابینه نبود، ممنوع‌الخروج و به نحوی نظربند بود. این نوع رفتار تحقیرآمیز با یک وزیر کابینه، درخور شأن یک رییس جمهور نیست. باید این مسایل بین رییس جمهور و دکتر عبدالله به دور از بحث‌های کوچه و بازاری حل می‌شد. رییس جمهور هر مشکلی که با این وزیر داشت، باید در تفاهم با رییس اجرایی حل می‌شد. نیاز نبود که مشکل یک وزیر و رییس جمهور این‌قدر کوچه و بازاری شود.

هشت صبح می افزاید:

قومی‌سازی بیشتر سیاست افغانستان، نه تنها به سود هیچ سیاست‎‌مداری نیست، بلکه مردم افغانستان را رو در روی هم قرار می‌دهد. 

باید سیاست‌مداران و رهبران دولت بسیار دقت کنند. افغانستان دیگر تحمل جنگ قومی را ندارد. فعلاً دو طرف جنگ معلوم است. یک طرف طالبان قرار دارند و در طرف دیگر دولت است. کلیتی به نام دولت افغانستان در جهان مشروعیت دارد. اگر جناح‌های تشکیل‌دهنده‌ی حکومت به جان هم بیفتند، کلیت دولت صدمه می‌بیند و آن وضعیت به سود هیچ کس نیست.

 

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی آرمان ملی که در سرمقاله ای تحت عنوان از آتش بس استقبال می کنیم چنین نوشته است:

جنگ چهل ساله افغانستان در آستانه روزهای عید فطر، شاهد برقراری آتش بسی خواهد بود که میان دولت کنونی و طالبان شکل می گیرد. طالبان اعلام کرده اند که به مناسبت روزهای عید، به نیروهای شان دستور داده اند تا از جنگ در برابر نیروهای حکومت افغانستان خود داری کنند.

آنان این آتش بس را مشروط به عدم حمله قرار گرفتن اعلام کرده اند در حالی که رییس جمهوری افغانستان چند روز پیش دست به این ابتکار زد و آتش بس یک طرفه ای را به مناسبت روز های عید در دستور کار قرارداد.

آرمان ملی می افزاید: 

مردم رنج‌دیده افغانستان آرزو دارند که هم طالبان و هم دولت این تجربه خوش آیند را با هوشیاری ادامه بدهند و سعی کنند تا آغاز روند گفت وگو و مذاکره، به خصومتی پایان بدهند که فاجعه آفریده و مردم و سرزمین ما را به تباهی کشانیده است.

ما امیدواریم که روزهای خوشبخت پایان جنگ در کشور آغاز شود و ما بتوانیم در تفاهم و دوستی و برادری، همه مسایل را حل کنیم و کار برای  بازسازی و نوسازی کشورمان را آغاز کنیم تا فرزندان مان در آینده زنده گی با سعادتی داشته باشند.

کامنت