12 سرطان 1397, 14:36 کابل
  • عوامل قدرت و اقتدار ملت ایران

حضرت آیت الله خامنه ای : « اقتدار این است که یک ملّتی از درون بجوشد؛ هم علم را، هم نظامیگری را، هم سازندگی را، هم پیشرفت را، هم عزّت بین‌المللی را برای خود کسب کند. اینها مؤلّفه‌های اقتدار ملّت ایران است .»

    حضرت آیت الله خامنه ای اخیراً در مراسم دانش آموختگی دانشگاه امام حسین (ع) شرکت کردند. این دانشگاه ، تربیت نیروهای آموزش دیده و افسران سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بر عهده دارد. رهبر معظم انقلاب که بر اساس قانون اساسی ، فرمانده کل نیروهای مسلح هستند، با حضور در مراسم مختلف مراکز آموزشی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رهنمودهای خود را به دانشجویان علوم نظامی که در آینده، حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور را بر عهده دارند ، ارائه می کنند. در مراسم دانشگاه امام حسین (ع) نیز ایشان ضمن تمجید و تشویق دانش آموختگان این دانشگاه ، سخنان راهگشا و مهمی در بارۀ مؤلفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران ، ایراد کردند و درمورد اهمیت آن فرمودند: « اساساً حیات یک ملّت و بالندگی یک ملّت، وابسته به این است که مؤلّفه‌های قدرت و عناصر قدرت را در خود تقویت کند و آنها را در جای لازم و بهنگام، مورد بهره‌ برداری و استفاده قرار بدهد. آنچه امروز در این میدان مشاهده می شود، یک نمونه از این اصل کلّی است.»

سخنرانی رهبری در جمع دانش آموختگان دانشگاه امام حسین (ع) 

 

   آیت الله خامنه در دیدار با نیروهای تحت آموزش سپاه پاسداران ، ابتدا در مورد نقش «صبر» و «تقوا» در آمادگی برای مقابله با دشمن و ارتباط آن با قدرت ملی سخن گفتند. در آیات 118 تا 120 سورۀ آل عمران ، برخی مشخصات دشمنان مسلمانان بیان شده است که همانگونه که ایشان می فرمایند، با خصوصیات دشمنان انقلاب اسلامی ایران مطابقت دارد. ازجمله در آیه 118 این سوره می خوانیم : « ... دشمنی از لحن و سخنانشان آشکار است و آنچه در سینه‌هایشان پنهان می کنند بزرگ‌ تر است ... » همچنین خداوند تصریح می کند که اگر یک موفّقیّتی به دست بیاورید، آنها عمیقاً ناراحت می شوند و اگر حادثه ناگواری برای شما پیش آید ، خوشحال می شوند. اما رهبر معظم انقلاب راه خنثی شدن توطئه های چنین دشمنانی را چنین تشریح کردند: « بعد از آنکه این آیات ذکر می شود، در پایان، قرآن این‌جور می فرماید که «وَ اِن تَصبِروا وَ تَتَّقوا لا یَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیئًا»؛ ( و اگر صبر و پرهیزکاری در پیش گیرید، نیرنگ آنان هیچ زیانی به شما نمی رساند – آل عمران ، 120) این یک قانون -قانون آفرینش- است. صبر و تقوا موجب می شود که همین دشمن عنود، این کپسول زشت کینه و بغضاء، با همه‌ی توانایی‌هایی که برای خودش فراهم کرده، هیچ غلطی در مقابل شما نتواند بکند؛ لَا یَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیْئًا؛ یعنی هیچ زیانی به شما نمی توانند برسانند؛ به شرط چه؟ به شرط صبر و تقوا.» ایشان آنگاه به بیان توضیحاتی درمورد صبر و تقوا پرداختند.

بازدید مقام معظم رهبری از دانشگاه امام حسین (ع)

 

   رهبر انقلاب اسلامی صبر در برابر دشمن را چنین توضیح دادند : « صبر یعنی در میدان باقی ماندن، از میدان بیرون نرفتن. بعضی از میدان می گریزند؛ بعضی نمی گریزند امّا بتدریج از میدان کناره می گیرند؛ این خلاف صبر است. صبر یعنی پایداری کردن، در میدان ماندن، استقامت کردن. صبر یعنی چشم به هدفهای دور و به افقهای دور دوختن.» ایشان خرسند و مغرور شدن به موفقیت های مقطعی را خطرناک دانستند و تأکید کردند : « هدفِ دور را نگاه کنید، قلّه را نگاه کنید؛ ببینید پیام حقیقی انقلاب و نظام اسلامی چیست و ملّت ایران را و امّت اسلامی را و در نهایت جامعه‌ی بشری را به سمت چه هدفی می خواهد حرکت بدهد؛ به آنجا نگاه کنید... اگر صبر کردیم، افقهای دور مال ما است؛ اگر شما امروز ایستادید، نسلهای آینده به آن قلّه دست خواهند یافت. »

   آنگاه آیت الله خامنه ای به معنای تقوا در آیه 120 سوۀ آل عمران اشاره کردند و در تعریف آن فرمودند : « تقوا با معنای گسترده‌ی خود در این آیه‌ی شریفه مورد توجّه قرار گرفته است؛ هم به معنای عامّ تقوا است یعنی مراقبت از خود برای عدم انحراف از جادّه‌ی مستقیم شریعت اسلامی -که در بسیاری از جاها به کار رفته است - هم به معنای پرهیز و مراقبت از خود در مقابل دشمن ... » ایشان مصادیق تقوا و مراقبت در مقابل دشمن را پرهیز از اعتماد به او ، آگاهی از حیله هایش ، تدبیر در مقابله با دشمن ، خودداری از کار خلاف قاعده و عقلانیت ، و پرهیز از سستی و سهل انگاری ، برشمردند . ایشان به عنوان نتیجه گیری از این مبحث فرمودند : « اگر آن صبر و این تقوا را ... به کار ببندند، لا ‌یَضُرُّکُم کَیدُهُم شَیئًا؛ ( آل عمران، آیه 120) هیچ ضربه‌ای، هیچ آزاری نمی توانند به شما برسانند؛ و به توفیق الهی همین هم خواهد بود. »

 

    رهبر انقلاب اسلامی ایران سپس به توضیح درمورد مؤلفه های قدرت و اقتدار ایران پرداختند و برای روشن شدن موضوع ، ابتدا به وضعیت قبل و بعد از انقلاب ، اشاره کردند . ایشان در مورد دوران دیکتاتوری پیش از انقلاب اسلامی فرمودند : « در دوران حکومت پهلوی‌ها، انگلیس و سپس آمریکا به‌معنای واقعی کلمه بر این کشور حاکمیّت کردند؛ یعنی چه؟ یعنی شاه را آنها آوردند، آنها بردند؛‌ باز یک جا یک شاه دیگر آوردند؛ دولتها طبق نظر آنها و رأی آنها در این کشور تشکیل می شد؛ سیاستهای مهم و عمده‌ی کشور طبق نظر انگلیس و آمریکا در این کشور برنامه‌ریزی می شد؛ ‌۵۷ سال کشور این‌جوری اداره شده است ... » مقام معظم رهبری سپس به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و استقلال کشور و آزادی و اعتماد به نفس مردم اشاره و تأکید کردند : « این اعتماد به ‌نفس ملّی با نیروی ایمان همراه بود؛ ما مثل بعضی از کشورهای دیگری که انقلاب کردند، بی‌خدا، بی‌توکّل، بی‌معنویّت نبودیم که وسط راه بمانیم؛ ایمان، ما را نگه داشت، ما را حفظ کرد، ما را هدایت کرد، ما را پیش برد؛ این ایمان گوهر ذی‌قیمتی بود؛ روحی بود در کالبد این حرکت عمومی؛ روح امید را ایمان در ما زنده کرد؛ روح ایثار و فداکاری را ایمان در ما زنده کرد. » ایشان آنگاه نمونه هایی از نتایج ایمان و امید را در عرصه های علمی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ایران ، برشمردند و تأکید کردند : « اینها مؤلّفه‌های اقتدار ملّی است؛ اقتدار ملّی یعنی این.»

 

   برخی حکومت ها چون دولتهای مستبد جنوب خلیج فارس اقتدار ملی را در خرید و ذخیره سلاح فراوان از دولت های غربی و درخواست حمایت آنها از خودشان و در مقابل ، سرکوب ملتهایشان می دانند. اما آیت الله خامنه ای این اقدامات را ذلت بار می خوانند و اقتدار را چنین توصیف می کنند : « اقتدار این است که یک ملّتی از درون بجوشد؛ هم علم را، هم نظامیگری را، هم سازندگی را، هم پیشرفت را، هم عزّت بین‌المللی را برای خود کسب کند. اینها مؤلّفه‌های اقتدار ملّت ایران است .» ایشان بهترین گواه بر اقتدار ملی جمهوری اسلامی و مردم ایران را ایستادگی چهل ساله در برابر دشمن قدرتمند و سلطه طلبی چون آمریکا با همۀ شرارت ها و توطئه هایش دانستند که نه تنها کاری از پیش نبرده ، بلکه ملت ایران قوی تر نیز شده است. رهبر انقلاب اسلامی ایران ، علاوه بر آمریکا و دیگر دولتهای غربی ، وابستگان داخلی آنها چون سازمان منافقین موسوم به مجاهدین خلق و غربگراها را نیز از جمله موانع استقلال و اقتدار ملت ایران خواندند که البته راه به جایی نبردند.

اقتدار ایران

 

   دلیل دیگری که رهبر معظم انقلاب برای افزایش قدرت جمهوری اسلامی ایران ذکر کردند ، ائتلاف های آمریکا در منطقه علیه آن است. ایشان فرمودند : « اگر آمریکا می توانست در مقابل جمهوری اسلامی کار مورد نظر خود را انجام بدهد، احتیاج نداشت با این کشورهای رو‌سیاهِ بدنامِ مرتجع، در منطقه ائتلاف تشکیل بدهد و از آنها کمک بخواهد و برای ایجاد اغتشاش و ناآرامی و ناامنی از آنها کمک بگیرد؛ این نشان‌دهنده‌ی این [قدرت] است.» البته آمریکا و وابستگانش همچنان به توطئه علیه ایران ادامه می دهند و یکی از جدیدترین آنها ، تلاش برای ایجاد شکاف میان نظام جمهوری اسلامی ایران و مردم، از طریق فشار اقتصادی و جنگ روانی است. اما آیت الله خامنه ای تأکید می کنند که : « این حماقت آنها است؛ نمی دانند که نظام جمهوری اسلامی چیزی جز ملّت ایران نیست، اینها قابل جدا شدن نیستند. نظام اسلامی ... نظامی است که از خود مردم تشکیل‌ یافته، متّکی به آحاد مردم و به ایمان مردم و به محبّت و عواطف مردم است؛ این نظامِ اسلامی است.» و اهداف دشمنان را چنین برشمردند : « نسلِ جوانِ غیور و پُرانگیزه‌‌ی کشور بداند که دشمن، با استقلال او دشمن است، با عزّت او دشمن است، با پیشرفت او دشمن است، با حضور او در میدان علم و سیاست دشمن است؛ دشمنی با ملّت ایران، به‌ معنای دشمنیِ با عزّت و استقلال و پیشرفت و اعتلاء این ملّت است.»

حمایت مردم از جمهوری اسلامی ایران

 

    رهبر معظم انقلاب اسلامی در ادامه سخنان خود در جمع دانشجویان دانشگاه امام حسین (ع) ، سازش با چنین دشمنی را پرهزینه و مایۀ ذلت و بی هویتی دانستند و اضافه کردند : « بله، ایستادگی کردن ممکن است هزینه‌ای داشته باشد، امّا دستاوردهای بسیار بزرگی دارد ... این قانون لایتخلّف پروردگار است که فرمود: فَلا تَهِنوا وَ تَدعوا اِلَی السَّلمِ وَ اَنتُمُ الاَعلَونَ وَ اللهُ مَعَکُم وَ لَن یَتِرَکُم اَعمالَکُم (سورۀ محمد ، آیۀ 35) سست نشوید، دعوت به سازش با دشمن نکنید، شما برتر هستید ... خدای متعال برای شما کم نمی گذارد در مقابل مجاهدتی که انجام داده‌اید، پاداش این مجاهدت را به‌طور کامل به شما خواهد داد.» ایشان در پایان ، شرط تداوم و افزایش اقتدار ملی و شکست دسیسه های دشمنان را ایستادگی ، صبر ، تقوا ، همراه با هوشیاری و تدبیر و انسجام ملی ، خواندند.


 

تگ

کامنت