18 سرطان 1397, 13:59 کابل
  •  برای برادر مؤمناتان بهترین را بخواهید

در ادامه به فراز دیگری از درس اخلاق آیت الله خامنه ای گوش می دهیم.

قال الباقر علیه السلام "و قولوا للناس حسنا"

بهترین چیزی که دوست دارید به شما بگویند، آن را به برادران و خواهران مومنتان بگید. مایلید به شما احترام کنند، سلام کنند، راهنمایی و خیر خواهی کنید. همین چیزهایی که مایلید به شما تحویل داده شود، همین ها را به خواهران و برادران مونتا تحویل بدهید. دوست ندارید به شما اهانت یا دشنام دهند، دوست ندارید غیبت شما را بکنند یا خفیف نام شما را ببرند، این ها را هم نسبت به برادر مومنتان اجتناب کنید.

 

کامنت