10 سنبله 1397, 11:54 کابل
  • بررسی مطبوعات 10 سنبله 1397

"آیا آمریکا بازهم اشتباه می کند؟"،" نهادهای سیاسی و فقدان طرح استراتژیک برای افغانستان" و "لزوم اعمال فشارهای هماهنگ سیاسی و اقتصادی" عناوین سرمقالات روزنامه های چاپ امروز کابل است که در ادامه میخوانید.

"آیا آمریکا بازهم اشتباه می کند؟" عنوان سرمقاله ی روزنامه ماندگار است که در آن چنین آمده است:

با دست به‌ دست‌شدن خبر گزینش احتمالی زلمی خلیل‌زاد به‌ عنوان نمایندۀ رییس جمهور امریکا در افغانستان در رسانه‌های اجتماعی، نزدیک به دوهزارتن از فعالان سیاسی کشور با نوشتن نامهیی به دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا از او خواسته‌اند که زلمی خلیل‌زاد را به‌عنوان نمایندۀ خاص خود در افغانستان معرفی نکند. آن‌ها خلیل‌زاد را فرد ناکام و دارای دیدگاه‌های جانبدارانه و قوم‌محورانه خوانده‌اند در این هیچ جای شک و تردید نیست که دوام جنگ افغانستان، تجربۀ یکی-چند دوره انتخابات ناکام و در کل دموکراسی ناقص در این کشور، عمیق‌شدن شگاف‌های قومی، سمتی و زبانی همه و همه حاصل سیاست‌های جانبدارانه و قوم‌محورانۀ زلمی خلیل‌زاد در طول دوران ماموریت‌اش در افغانستان می‌باشد. خلیل‌زاد با استفاده از امکاناتی که قصر سفید در اختیارش گذاشته بود، با تکیه بر سیاست‌های قومی و زبانی، بانی و حامی تیم‌های متعصب و تمامیت‌طلب گردید که با عملی‌کردن برنامه‌های ناسنجیده فاقد ارزش، کشور را به گرداب رسوایی و قهقرایی بردند

ماندگار می افزاید : 

 در حال حاضر وضعیت چنان آشفته و شکننده است که گزینش مجدد چهرۀ بحران‌زایی مثل زلمی خلیل‌زاد به عنوان نمایندۀ ویژۀ رییس جمهور امریکا در افغانستان، می‌تواند زمینۀ فروپاشی صورت‌بندی‌های نسبی این کشور را به ساده‌گی فراهم سازد.
حالا سوال این‌جاست که آیا قصر سفید بازهم با فرستادن خلیل‌زاد به کابل به‌عنوان نمایندۀ خاص خود، می‌خواهد دچار خطای کلان سیاسی شود؟ و یا این‌که واقعآ با فراهم‌آوری فرصت‌های این‌چنینی به منظور حمایت از یک قوم خاص، به ادامۀ بحران و بی‌ثباتی در افغانستان هم‌چنان اصرار می‌ورزد؟

" نهادهای سیاسی و فقدان طرح استراتژیک برای افغانستان" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

نهادهای سیاسی و احزاب سیاسی نسبت به مسایل ملی و بنیادی افغانستان رویکرد به شدت سنتی و ساده دارند. شاید طرح مسایل استراتژیک و بنیادین برای توسعۀ پایدار در افغانستان از سطح احزاب سیاسی و اپوزیسیون حکومت در افغانستان خیلی بالا باشد. احزاب و نهادهای سیاسی در افغانستان در وضعیتی قرار دارند که چیزی به نام اتاق فکر و یا کدرهای تخصصی در تشکیلات شان وجود ندارد.

نویسنده می افزاید:
مبارزات انتخاباتی در دیگر کشورها صحنۀ تضارب افکار و طرحهای استراتژیک برای توسعۀ همه جانبه در کشور شان می باشد. در انتخاباتهای افغانستان با آن که برخی نخبگان توانمند و تحصیل کرده حضور داشتند، ولی هیچ طرحی استراتژیک برای تغییر وضعیت عمومی در افغانستان نداشتند. در انتخابات پیش رو در کابل تقریبا نخبههای تحصیل کرده و منتقد حکومت حضور دارند ولی خواهیم دید که آنها نیز صحنههای رقابت شان را در سطح مسایل جاری و حتی در حوزۀخیلی کوچک تر از شأن و جایگاه شان تنزل خواهند داد که البته انتظار اینست که نباید چنین کنند.

و "لزوم اعمال فشارهای هماهنگ سیاسی و اقتصادی" عنوان سرمقاله روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است  :وزیر خارجه و فرمانده عمومی ارتش امریکا به اسلام‌آباد می‌روند تا با عمران‌خان و سران نظامی پاکستان روی مبارزه با تروریسم و مسایل مرتبط به آن مذاکره کنند.

ایالات متحده باید جداً فعال شود و اسم آن عده از جنرال‌های پاکستانی را که در حمایت مستقیم و غیرمستقیم از طالبان نقش دارند، تحریم کند. 

درپایان هشت صبح می افزاید:

آن عده از جنرال‌های پاکستانی هم که در نقش پروپاگندیست‌های طالبان عمل می‌کنند باید تحریم شوند. تحریم اقتصادی و فشارهای هوشمندانه‌ی سیاسی احتمال تغییر محاسبه‌ی جنرال‌های پاکستانی را بالا می‌برد. بدون اعمال فشار جدی بر پاکستان و تداوم سیاست مداراجویی و به نحوی امتیازدهی به پاکستان، نظامیان پاکستانی را در حمایت از طالبان مصمم‌تر می‌سازد.

کامنت