12 سنبله 1397, 13:34 کابل
  • رمز سعادت و هلاک امت

در ادامه به فراز دیگری از درس اخلاق آیت الله خامنه ای گوش می دهیم.

از رسول الله علیه السلام نقل شده است :

آنچه که موجب شد در آغاز این کار این امت به صلاح برسد و آن همه موفقیت را به دست بیاورد، عمدتا این دچیز بود:  زهد و یقین بود. بعد از این می فرماید اما این امت که در ابتدا این جور حرکت کرده است در آخر  یعنی در ادامه،  هلاک  این امت که هلاک در مقابل صلاح است یعنی نابود شدنش، ضعیف شدنش، ذلیل شدنش، از بین رفتنش  ناشی از ضد این دو چیز است حرص و آرزوهای توهم آور . هلاک آنها در حرص و بخل توامان است. حرص زدن خطرناک است.  حرص زدن و دنبال منافع شخصی بودن. کجا پول بیشتری است و کجا استفاده بهتر است. اول از راه حلال و بعدا حلال و حرام فرقی نمی کند.

امل هم یعنی دنبال تخیلات و توهمات رفتن.  این نقطه مقابل یقین است. به جای اینکه بر پایه استواری حرکت او قرار بگیرد، بر پایه توهمات و تخیلات قرار می گیرد. مانند عرفان های خیالی و جعلی، بعضی آرزوهای شرفتمندانه ای که برخی فکر می کنن د این آرزوهای اینها ارزش است. امل به معنی آرزوهای توهم آفرین یا همراه با توهم است. اینها موجب هلاک خواهند شد

 

تگ

کامنت