13 سنبله 1397, 08:43 کابل
  • بررسی مطبوعات چاپ کابل 13 سنبله 1397

"ادامه ی رسوایی های انتخاباتی ‌لکه ی ننگ بر پیشانی حکومت " ، " امریکا و ضرورت حمایت قاطعانه از اقتدار حکومت مرکزی افغانستان"و "شاید باید پیامد انتخابات بحران باشد"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

ادامه ی رسوایی های انتخاباتی ‌لکه ی ننگ بر پیشانی حکومت عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

نزدیک به دو ماه به برگزاری انتخابات پارلمانی باقی‌مانده، اما جنجال تقلب و توزیع شناس‌نامه‌‌های استیکردار (برچسپ‌دار) جعلی هم‌چنان باقی است. دو روز پیش ائتلاف بزرگ ملی افغانستان در یک کنفرانس خبری از رسوایی بزرگی در روند ثبت نام رای‌دهندگان و صدور شناسنامه‌های کاغذی پرده برداشت.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، اما در نشست خبری‌اش در واکنش به این ادعا گفته که ائتلاف بزرگ ملی افغانستان به‌منظور سبوتاژ روند انتخابات، این مدارک مشکوک را منتشر کرده است.
به گفتۀ این نهاد، ائتلاف بزرگ ملی افغانستان باید پیش از این‌که مدارک را در «یک نمایش رسانه‌ ای» منتشر می‌کرد، در اختیار کمیسیون قرار می‏داد.
هرچند مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات به‌صورت صریح دربارۀ صحت و سقم این مدارک چیزی نگفته اند، اما افزوده‌اند که ۶۰ جلد کتاب ثبت‌نام رأی‌دهندگان که هر کدام حاوی ۶۰۰ استیکر بود، در شش ولایت کشور مفقود، حریق و یا توسط طالبان مصادره شده است.

ماندگار می افزاید: 
به نظر می‌رسد دامنۀ این رسوایی‌ها روز تا روز گسترده‌تر شود و مردم را نسبت به این پروسۀ ملی که تنها گزینه برای نجات کشور از بحران است، هم‌چنان بی‌باور بسازد. پس از افشاگری ائتلاف بزرگ ملی افغانستان انتظار می‌رفت طرف حکومت وحدت ملی به ویژه کمیسیون به اصطلاح مستقل انتخابات و ادارۀ ثبت احوال نفوس در ضمن سپاس‌گزاری از این هم‌کاری ملی، برای ائتلاف بزرگ ملی و نیز مردم افغانستان پاسخی قناعت‌بخش بدهد؛ اما نه تنها برای قناعت ایتلاف بزرگ ملی افغانستان و عام مردم حرفی برای گفتن نداشتند بلکه با واکنش محض طرف افشاگر را که ایتلاف بزرگ ملی افغانستان باشد، به توطئه و کودتا در برابر انتخابات متهم نمودند.
وامریکا و ضرورت حمایت قاطعانه از اقتدار حکومت مرکزی افغانستان عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

آمریکا بعنوان قدرتی که با افغانستان قرارداد پیمان امنیتی و استراتژیک دارد، تاکنون ساختار قدرت رسمی افغانستان را به آن اندازه تقویت نکرده است که بتواند، در برابر بحران‌های احتمالی داخلی و منطقه‌ای، استوار بماند.

نویسنده می افزاید : 

 آمریکا هیچگاه نخواسته که افغانستان از لحاظ قدرت نظامی آن قدر قدرت کافی پیدا کند که باعث هراس پاکستان در منطقه شود. درگذشته نیز چنین بوده است. ولی توقع مردم و حکومت افغانستان از آمریکا اینست که برمبنای پیمان امنیتی و استراتژیکی که با افغانستان دارد، در شرایط موجود افغانستان را به صورت جدی حمایت همه جانبه کند.

نویسنده می افزاید : 

هرچند که آمریکا در مطرح کردن طالبان بعنوان یک بازیگر مطرح در قالب گفتگوهای صلح دچار اشتباه شد ولی اکنون که حکومت افغانستان نمی خواهد که گروه طالبان در مسائل صلح افغانستان موازی با حکومت افغانستان مطرح شود، آمریکا باید به صورت جدی از این سیاست افغانستان حمایت کند.

وبه سراغ روزنامه ی هشت صبح می رویم که در سرمقاله ای تحت عنوان شاید باید پیامد انتخابات بحران باشد که چنین نوشته است:

به نمایش درآمدن شناس‌نامه‌های جعلی با برچسپ‌های اصلی اعتماد عمومی به کمیسیون مستقل انتخابات و اداره‌ی ثبت احوال نفوس را صدمه زده است. مردم عام باور خود را به مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات از دست داده‌اند. جمع‌آوری انبوهی از شناس‌نامه‌های جعلی توسط یک جریان سیاسی نشان‌دهنده‌ی آن است که کل سازوکار‌های کمیسیون مستقل انتخابات و اداره‌ی ثبت احوال نفوس برای جلوگیری از تقلب ناکارا بوده است. عده‌ای در هماهنگی با مأموران ارشد اداره‌ی ثبت احوال نفوس موفق شده‌اند که شناس‌نامه‌های جعلی توزیع کنند. توزیع تذکره‌های جعلی پادرهوا بدون همکاری مأموران ارشد اداره‌ی ثبت احوال نفوس ممکن نیست. در صورتی که روند توزیع شناس‌نامه‌های جعلی ادامه یابد،‌ حتا روز انتخابات نیز تقلب صورت خواهد گرفت.

در پایان هشت صبح می افزاید : 

افغانستان به یک پارلمان مشروع نیاز دارد، نه مرجعی که اشخاص و افراد با تقلب در آن راه یافته باشند و به دنبال داد و ستدهای مالی نامشروع باشند. پارلمانی که اشخاص و افراد با تقلب در آن راه یابند، نه موجب تقویت نظام می‌شود و نه به سود کشور است. اگر پیامد یک انتخابات پر تقلب بحران و کشمکش سیاسی باشد،‌ بار دیگر استبدادپذیری روان جمعی تقویت می‌شود و مردم عام برگشت به دیکتاتوری را بر برقراری نظم ترجیح خواهند داد. رهبران حکومت و سیاسیون کشور باید برای جلوگیری از تقلب و نجات دموکراسی جوان افغانستان کار کنند. رهبران حکومت و ‌چهره‌های مشهور و نیروهای مطرح سیاسی باید روی ابعاد تخنیکی و سیاسی انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری آینده به توافق برسند. نباید همه‌چیز به تقدیر حواله شود و در پایان کار، انتخابات بحران خلق کند.

کامنت