16 عقرب 1397, 12:54 کابل
  •  بررسی مطبوعات چاپ کابل  ۱۶ عقرب 1397

"بورد مشورتی صلح یا بازی انتخاباتی" ، "ادبیات نفرت و میل به ویرانگری" و "دیپلماسی ناکام حکومت" عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

"بورد مشورتی صلح یا بازی انتخاباتی" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است:

ریاست‌جمهوری در خبرنامه‌یی خبر داده ‌است که برای دست یافتن به صلح، بورد مشورتیِ صلح را دایر می‌کند. این خبر درحالی منتشر می‌شود که تلاش‌ها برای زمینه‌سازیِ گفت‌وگوهایِ صلح به‌شدت جریان دارد. اما پرسشِ اساسی این است که در شرایط کنونی، آقای غنی از ساختن بورد مشورتی چه هدفی را دنبال می‌کند؟مسلماً وقتی‌که شورای عالی صلح با همۀ طول و عرضِ تشکیلاتی‌اش در کشور وجود دارد، ساختن بورد مشورتی نمی‌تواند محلی از اعراب داشته باشد. به نظر می‌رسد که انگیزۀ آقای غنی از ساختنِ چنین بوردی این است که میکانیسمِ جدیدی را برای تضمینِ حضورِ خود در قدرت ایجاد کند. او این شورا و بورد را به اهدافِ سیاسی ـ انتخاباتی ایجاد کرده و می‌خواهد استفادۀ چندبعدی از آن داشته باشد.

ماندگار می افزاید: 

وجود شورای عالی صلح در کشور نیازِ شکل دادنِ نهادهای موازی را بسته است و اگر قرار باشد که یک شورای مردمی هم در این زمینه کار کنـد، باید کارِ شورای عالی صلح متوقف گردد و همان شورای مردمی به‌درستی ساخته و پرداخته شود؛ زیرا تا کنون هیچ نشانی از موفقیتِ شورای عالی صلح در کشور دیده نشده است که بتوانیم با اتکا به آن، گُل‌های شورایِ مشورتی صلح را بچینیم.

"ادبیات نفرت و میل به ویرانگری" عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است:

ما در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار داریم. کسان بسیاری تلاش می کنند که بار دیگر فضای عمومی را ملتهب و نفرت آلود ساخته و از این آلودگی رقبای خویش را بکوبند. اما آن چه مهم است، برآیند نفرت افکنی است. برآیند نفرت و دشنام وقتی از میان دو شخص تجاوز می کند و در فضای عمومی پراکنده می شود، همگانی سازی شر و تکثیر میل به ویرانگری است. کسی که همه چیز را سیاه می بیبند و همگان را در معرض اتهام بردگی شکم و یک لقمه نان می پندارد، به راستی که دچار بیماری روانی و دارای عقده های تاریخی است. 

نویسنده می افزاید:طبیعی است که در کشوری مثل افغانستان هزاران کژی و کژتابی از درونی ترین لایه های زندگی شخصی این مردمان گرفته تا عرصه حکومتداری و عرصه های عمومی وجود دارد. این کجی ها و نارسایی ها همواره قابل نقد هستند و باید از سوی شهروندان هم مورد نقد قرار گیرند و هم بدان ها اعتراض باید شود؛ اما بروز عقده های درونی در قالب دشنام به افراد و اشخاص و اقوام و مذاهب، از زشت ترین رفتارهای اجتماعی است که آنی ترین تاثیر مثبت آن احساس رضایت درونی شخص دشنام دهنده است؛ اما تاثیرات منفی آن بسیار است که تداوم میل به ویرانگری و تکثیر بذر نفاق اجتماعی از مهم ترین آن ها است.

ونگاهی می اندازیم به روزنامه ی آرمان ملی که در سرمقاله ای تحت عنوان "دیپلماسی ناکام حکومت" چنین نوشته است:

قرار است روز جمعه نشست مسکو برای صلح افغانستان در آن شهر برگزار گردد. این نشست باری در ماه گذشته به دلیل عدم موافقت حکومت افغانستان به تعویق افتاده بود و این بار نیز نماینده گان حکومت افغانستان از شرکت در این کنفرانس خود داری کرده اند.

شورای عالی صلح افغانستان دیروز اعلام کرد که چند تن از نماینده گان این شورا غرض اشتراک در این کنفرانس به مسکو سفر خواهند کرد و در عین زمان  طالبان نیز از اعزام نماینده گان شان به این کنفرانس خبر داده اند.

نکته مهم این است که نشست مسکو برای صلح افغانستان برگزار می گردد ولی حکومت افغانستان آن را تحریم کرده است- اقدامی که هر حکومت مستقل و فعالی آن را انجام نخواهد داد.

در پایان آرمان ملی افزاید : 

عدم حضور نماینده گان دولت افغانستان در نشست صلح مسکو نمایانگر دیپلماسی ناکام حکومت افغانستان بوده که نمی تواند از این گونه فرصت ها استفاده کند ورنه افغانستان می توانست با شرکت در گفت‌وگو های مسکو، از  نقشش در این گفت‌وگو ها دفاع می کرد. هر گونه گفت‌وگو برای صلح در افغانستان می تواند در راستای پایان دادن به جنگ سودمند واقع گردد و ما باید از این گونه کنفرانس ها بهره برداری لازم کنیم.

کامنت