18 قوس 1397, 11:41 کابل
  • بررسی مطبوعات چاپ کابل 18 قوس 1397

"روند های دموکراتیک در افغانستان ، نقطه ی اجماع ملی و بین المللی " ، " غنی شانسی برای پیروزی ندارد" و "کمیشنران برحال مشکل دارند"، مهمترین عناوین سرمقاله های امروز چاپ کابل است.

روند های دموکراتیک در افغانستان ، نقطه ی اجماع ملی و بین المللی عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است :

تعهد حکومت وحدت ملی برای مردم افغانستان انجام اصلاحات به موقع در نظام انتخاباتی و کمیسیون‌های انتخابات در افغانستان بود که به موقع خودش انجام نشد و حتا در آخرین ماه‌های آغاز رقابت‌های انتخابات پارلمانی، جنجال‌های نگران کننده میان احزاب سیاسی، کمیسیون‌های انتخاباتی و حکومت افغانستان شکل گرفت. تنش‌های صورت گرفته اگر حل نمی‌گردید انگیزۀ مشارکت شهروندان را در پروسه انتخابات پارلمانی، بسیار کاهش می‌داد. با این هم شهروندان افغانستان با تمام تهدیدات امنیتی به پای صندوق‌های رأی حاضر شدند. ولی کمیسیون‌های انتخاباتی نتوانستند این روند دموکراتیک را آن‌گونه که باید به صورت سالم و شفاف به سرانجام برساند.

نویسنده می افزاید :

برگزاری انتخابات پارلمانی اگر سلامت و شفافیت قابل قبول را باز یابد، امید می‌رود که روند‌های دموکراتیک در افغانستان همچنان مسیر خود را به سوی نهادینه شدن به پیش بپیماید. این امر مشروعیت حکومت افغانستان را نیز حفظ می‌کند و امید را برای آینده افغانستان و انجام موفقانه پروسه‌های بعدی افزایش می‌دهد.

وروزنامه ی ماندگار در سرمقاله ای تحت عنوان غنی شانسی برای پیروزی ندارد چنین نوشته است :

آقای غنی و شرکایِ اصلیِ قدرتِ او درحالی به پیـروزی در انتخابات ریاست‌جمهوریِ سالِ آینده چشمِ طمع دوخته‌اند که قراین و شواهدِ عینی می‌گوید که دیگر نه‌تنها هیچ شانسی به پیروزیِ آن‌ها در میدانِ انتخابات وجود ندارد، بلکه هیچ منطقی ورود آقای غنی در انتخابات را برنمی‌تابد.

به‌تازگی مجلۀ نشنل‌انترست در مقاله‌یی ضمن پرداختن به این موضوع، توضیح داده که اوج‌گیری چالش‌های سیاسی و تعصباتِ قومی در حکومتِ آقای غنی باعث شده که این اجماعِ نظر شکل بگیرد که دیگر او هیچ شانسی برای پیروزی در انتخابات ندارد. آقای رونالد رومان نویسندۀ این مقالۀ تحلیلی خاطرنشان ساخته که در سفر به کابل، بیش از چهل نشست با رهبران سیاسی، شخصیت‌های دولتی، بازرگانان، دیپلمات‌ها، فعالان مدنی و زنان داشته که در آن تقریباً همۀ طرف‌ها به پیروزی غنی در انتخابات ریاست‌جمهوریِ پیشِ‌رو بی‌باور بوده‌اند.

ماندگار می افزاید :

این نکته از این نظر مهم است که ورود هر نامزدی به انتخابات، با محاسبۀ سود و زیان و احتمالِ بُرد و باخت صورت می‌گیرد و در صورتی که نتیجۀ محاسبه، باخت را در تمامِ شاخص‌ها تضمین کنـد، پافشاری بر نامزدی در انتخابات و ریختنِ طرح‌های پنج‌ساله، می‌تواند نشانگرِ مسایلِ دیگری باشد.

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی هشت صبح که در سرمقاله ای تحت عنوان کمیشنران برحال مشکل دارند چنین نوشته است :

انتخابات پارلمانی نشان داد که ظرفیت کمیسیون مستقل انتخابات مشکل جدی دارد. کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست انتخابات پارلمانی را آن گونه که لازم بود، ‌مدیریت کند. انتخابات ۲۸ و ۲۹ میزان با بی‌نظمی برگزار شد. از همه بدتر این که انتخابات قندهار هم که یک هفته پس از انتخابات عمومی در کشور برگزار شد، همراه با بی‌نظمی بود. بی‌نظمی‌های انتخاباتی، زمینه را برای تقلب در انتخابات فراهم ساخت. تخلف، تخطی و تقلب سبب شد که کمیسیون شکایات انتخاباتی سلامت انتخابات کابل را زیر سوال ببرد. روشن است که ابطال کل انتخابات کابل نه ممکن بود و نه مفید.

در پایان هشت صبح می افزاید :

انتقاد از کمیسیون مستقل انتخابات محدود به نهادهای ناظر بر انتخابات نیست. رهبران حکومت وحدت ملی هم کمیسیون مستقل انتخابات را متهم به بی‌کفایتی کردند، مثلاً رییس‌جمهور غنی در سفری که پس از انتخابات پارلمانی به ولایت هلمند داشت،‌ گفت که کمیسیون مستقل انتخابات باید در مورد بی‌نظمی‌های انتخاباتی پاسخ بدهد.

تگ

کامنت