12 جدی 1397, 12:30 کابل
  • بررسی مطبوعات چاپ کابل 12 جدی 1397

"چالش های سال ۲۰۱۹"، "ضرورت اصلاحات اساسی در کمیسیون های انتخاباتی" و "بانک های رای این بار چه خواهند کرد"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

چالش های سال ۲۰۱۹ عنوان سرمقاله ی روزنامه ی هشت صبح است که در آن چنین آمده است:

سال نو میلادی را مردم و دولت افغانستان با چالش‌های جدید آغاز می‌کنند. انتخابات و مذاکره با طالبان دو چالش عمده‌ی مردم افغانستان است. قرار است که در تابستان امسال کمیسیون مستقل انتخابات چهار انتخابات را یک‌جا برگزار کند. انتخابات ریاست جمهوری، پارلمانی ولایت غزنی، ‌شوراهای ولایتی و شوراهای ولسوالی‌ها یک‌جا برگزار می‌شود. تاریخ دقیق برگزاری این انتخابات اعلام شده است و دفتر نماینده‌گی سازمان ملل متحد از آن استقبال کرده است. اما برخی نامزدان بالقوه‌ی انتخابات ریاست جمهوری با تاخیر برگزاری انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کرده‌اند. این امر نشان می‌دهد که چقدر چالش انتخابات جدی است. 

هشت صبح می افزاید

صنف سیاسی کابل باید به گونه‌ای عمل کند که رقابت‌های سیاسی و انتخاباتی، به مشت واحد افغانستان در مذاکره با طالبان صدمه نزند. نباید نتایج ابتدایی یا نهایی انتخابات ریاست جمهوری تفرقه‌ی سیاسی و قومی خلق کند و به موضع افغانستان در مذاکره با طالبان صدمه بزند. صنف سیاسی نباید رسالت تاریخی‌اش را فراموش کند. مردم افغانستان انتظار دارند که از چالش‌های انتخابات و مذاکره با طالبان، به خیر و سلامت عبور کنند.

 

و ضرورت اصلاحات اساسی در کمیسیون های انتخاباتی عنوان مطلبی از روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است :

مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات نیز تأخیر در برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را ایجاد فرصت برای ارتقای ظرفیت در کمیسیون مستقل انتخابات در سطح ولایات و مرکز عنوان کرده است. دولت افغانستان و یوناما نیز از این تأخیر به هدف فرصت برای ایجاد اصلاحات در کمیسیون مستقل انتخابات استقبال کردند. نهادهای خارجی  و کمک کننده و همچنین مردم افغانستان به وضوح پی بردند که این کمیسیون با ظرفیت و ساختار موجود هرگز قادر به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیست. 

نویسنده می افزاید: 

اصلاحات در وظایف و نحوه ارتباطات و هماهنگی میان واحدهای اداری کمیسیون مستقل انتخابات نیز لازم است. این اصلاحات نه تنها در سطح مرکز که ولایات را نیز باید شامل شود. در غیر این صورت ممکن است با ایجاد اصلاحات جزئی، نتوانیم قناعت نهادهای انتخاباتی و جامعه جهانی را فراهم کنیم. جامعه جهانی چندی قبل به صراحت مطرح کرد که بدون انجام اصلاحات لازم در کمیسیونهای انتخاباتی افغانستان، آنان در بخش تمویل با دولت افغانستان همکاری نخواهند کرد.

 

و نگاهی می اندازیم به روزنامه ی ماندگار که در مطلبی تحت عنوان بانک های رای این بار چه خواهند کرد، چنین نوشته است: 

جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی در انتخاباتِ آینده به جای منافع خود، باید بیشتر به منافع کلانِ جامعه بیندیشند. اگر منافع کلانِ جامعه تأمین شد، بدون شک منافع آن‌ها نیز تأمین می‌شود ولی عکسِ آن می‌تواند خطرهای فراوانی داشته باشد که آقای دوستم نمونۀ روشنِ آن است.

در پایان ماندگار می افزاید: 
افغانستان در انتخاباتِ بعدی وارد مرحله‌یی تازه از کنش و خواست‌های سیاسی می‌شود. این‌بار کشور به رهبری مدبرانه، توانمند و برنامه‌محور نیاز دارد که افزون بر این‌که بتواند وضعیت را تغییر دهد، برای مردم نیز امیدها و انگیزه‌های دقیق و منسجمِ سیاسی خلق کند. اگر انتخابات بعدی آن‌گونه که توقع می‌رود به پیش رود و در نتیجۀ آن در رهبری کشور تغییر اسـاسی به میان بیاید، بدون شک افغانستان وارد دوره تازه‌یی از مناسبات سیاسی مردم‌محور خواهد شد، ولی اگر بازهم در نتیجۀ تقلب و بازی‌های سیاسی کسی به قدرت دست پیدا کند، جنگ و ادامۀ بحران ماحصلِ آن خواهد بود.

تگ

کامنت