23 جدی 1397, 19:00 کابل

امام خمینی (ره) با اتکا به تعالیم دین مبین اسلام، به ابعاد و شئون مختلف عدالت اجتماعی توجه داشتند و موضع خود را درباره هریک از این ابعاد مشخص کرده‌اند. برای روشنتر شدن ابعاد و زوایای اندیشه امام درباره عدالت اجتماعی، در این برنامه به تبیین جایگاه عدالت اقتصادی از دیدگاه ایشان می‌پردازیم .

تگ

کامنت