24 جدی 1397, 14:05 کابل

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که منبعث از دیدگاه‌های امام خمینی(ره) است برقراری قسط و عدل از اهداف نظام اسلامی برشمرده شده است. با توجه به اهمیت بعد سیاسی عدالت، در این برنامه قصد داریم شما را با یکی دیگر از ابعاد عدالت اجتماعی یعنی عدالت سیاسی در مکتب روح‌الله آشنا کنیم

تگ

کامنت