26 جدی 1397, 10:08 کابل
  • گریختن شاه پهلوی از ایران

40 سال پیش در چنین روزی، بیست و ششم جدی سال 1357 هجری شمسی و با اوجگیری مبارزات مردم مسلمان ایران ، «محمدرضا پهلوی» آخرین شاه ایران به بهانه معالجه از ایران گریخت.

محمدرضا پهلوی در سال 1320، پس از آنکه دولت انگلیس پدرش -رضا شاه- را به خاطر حمایت از آلمان در جریان جنگ جهانی دوم تبعید کرد ، بر تخت سلطنت نشست . شاه یک بار دیگر درسال 1332 در اثر قیام مردم از ایران گریخته بود ، اما سه روز بعد در 28 مرداد در پی یک کودتای آمریکایی ـ انگلیسی علیه دولت قانونی ایران ، به تهران بازگشت . پس از این کودتا راه برای سلطه آمریکا بر ایران هموار شد و شاه نیز  مجری سیاستهای آمریکا در ایران و منطقه بود . شاه در شرایطی فرار کرد که همه مردم ایران خواستار محاکمه وی و سرنگونی نظام مستبد شاهنشاهی و ایجاد حکومتی اسلامی در ایران بودند. فرار شاه موجب سرور و شادمانی مردم شد و یک پیروزی مهم و سرنوشت ساز در روند انقلاب اسلامی به شمار آمد و به همین دلیل مردم راهپیمایی عظیمی برگزار کردند . چند روز قبل از این واقعه ، حضرت امام خمینی (ره) بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران که در آن زمان در پاریس بسر می برد ، ضمن پیامی فرموده بود : «سفر شاه بدون کناره گیری از سلطنت ، وضع را تغییر نمی دهد. باید رژیم پهلوی به کلی منحل شود.»

تگ

کامنت