27 حمل 1398, 15:57 کابل
  • بررسی مطبوعات چاپ کابل 27حمل 1398

"کنفرانس دوحه و ضرورت صدای واحد" ، "چگونه برنامه ی صلح به پیش برده شود" و "در مورد جرگه باید اجماع ایجاد شود"، مهمترین عناوین سرمقاله روزنامه های امروز چاپ کابل است.

کنفرانس دوحه و ضرورت صدای واحد عنوان سرمقاله ی روزنامه ی افغانستان ما است که در آن چنین آمده است: 

در روزهای گذشته که جلسات نفسگیر و خسته کننده میان چهره های سیاسی و رهبران تنظیم های سیاسی جریان داشته است، تنها موضوعی که محور گفتگوها و مجادلات را تشکیل می داده است، لیست اشتراک کننده در کنفرانس دوحه و اعضای تیم مذاکره کننده و شورای رهبری مصالحه بوده است. موضوعات کلان ملی چون تعیین خطوط سرخ، انسجام درونی میان اشتراک کنندگان از طرف نظام در گفتگوها و میکانیزم های مصالحه با گروه های افراطی چون طالبان فراموش شده بوده و هم چنان حالت ثانوی و فرعی داشته است. این نکته بیانگر آن است که هنوز قواعد بازی سیاسی در میان سیاست گران و جناح های سیاسی کشور مبهم است و ما به درک درست و واقعی از عرصه های سیاسی دست نیافته ایم. 

نویسنده می افزاید: صدای واحد به نمایندگی از مردم در کنفرانس دوحه می تواند شان شرکت کنندگان را حفظ کند و آنان را زیر یک چتر کلان جمع کند. تنها در این صورت است که طالبان و حامیان آن، طرف مقابل را جدی خواهند گرفت، در غیر آن صورت هرگز جدی گرفته نخواهند شد و هر کدام به تنهایی و سرافکنده به کشور باز خواهند گشت.

 

و چگونه برنامه ی صلح به پیش برده شود عنوان سرمقاله ی روزنامه ی ماندگار است که در آن چنین آمده است: 

تعیین افرادی برای نشست با طالبان در قطر از جانب شورای رهبری مصالحه در حالی نهایی شده است که خود این تیم با مشکلات حقوقی و قانونی و سیاسی است. باید شخصیت‌هایی با اعتبار ملی و متعهد در حلقۀ مذاکره شامل شوند و راهکار مشخصی برای گفت‌وگو صلح افغانستان از آدرس یک نهاد مشروع و قانونی ایجاد کنند. چنانی که انتقادها از شکل‌گیری جرگه مشورتی صلح بالا گرفته و شخصیت‌های سیاسی و نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری یکی پی دیگر، به تحریم آن پرداخته اند.

ماندگار می افزاید:

اگر هیات جدید به ترکیبی که لازم است ساخته نشود تا به مذاکره با طالبان بروند، بدون شک که فقط نشست شماری از افراد با طالبان صورت خواهد گرفت که هیچ معنا و تاثیری بر روند صلح نخواهد نداشت.

 

و به سراغ روزنامه ی هشت صبح می رویم که در سر مقاله ای تحت عنوان در مورد جرگه باید اجماع ایجاد شود چنین نوشته است:

جرگه‌ مشورتی صلح از سوی نامزدان مطرح انتخابات ریاست جمهوری و احزاب سیاسی تحریم شده است. به نظر می‌رسد که میان احزاب سیاسی، نامزدان مطرح و ارگ در مورد نحوه‌ی برگزاری جرگه و مکانیزم گزینش اعضای آن اختلاف نظر موجود است. چنین به نظر می‌رسد که ارگ نخواست نظرات احزاب و نامزدان مطرح را در مورد مکانیزم گزینش اعضای جرگه و نحوه‌ی برگزاری آن لحاظ کند. از نظر احزاب و نامزدان مطرح انتخابات ریاست جمهوری، هیأت برگزار‌کننده‌ جرگه‌ مشورتی حلقه‌ی اطراف آقای غنی است و  به همین دلیل آنان اعتمادی به آن ندارند. آقای غنی نتوانست اعتماد همه را جلب کند.

درپایان هشت صبح می افزاید: 

اگر جرگه‌ مشورتی برای صلح برگزار می‌شود، ‌باید در آن همه‌ی نیروهای سیاسی و سیاست‌مداران مطرح اشتراک کنند تا وزن سیاسی داشته باشد.

اگر جرگه‌ مشورتی بدون حضور نیروهای سیاسی مطرح،‌ نامزدان و احزاب برگزار شود‌، وزن چندانی نخواهد داشت و قطع‌نامه‌ی پایانی آن را هیچ بازیگر داخلی و خارجی جدی نخواهد گرفت. 

تگ

کامنت